ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പം

Type in Malayalam(Press Ctrl+g to toggle between Malayalam and English) 

മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം copy ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

അതിന് ശേഷം കോപ്പി ചെയ്യേണ്ട ആപ്ലികേഷനിൽ ctrl+v അമര്‍ത്തുക.

   

 

Thanks Google for making it so easy  !!!